Equine Respiratory Clinic

 

Vi vänder oss till tävlingshästar med nedsatt prestationsförmåga. På kliniken med störst erfarenhet i norra Europa utreder vi problem i övre luftvägarna, såväl i vila som under maximal ansträngning, med den senaste tekniken.

 

Rätt diagnos- Rätt behandling- Förbättrad Prognos!

 

Copyright Ekfalk 2013