DIAGNOSER OCH BEHANDLINGAR

 

 

Exempel på diagnoser och hur de kan behandlas:

 

Faryngit: Inflammation i svalget. Behandling: Kan behandlas med mediciniering.

 

DDSP/LTFT: Dorsal Displacement of the Soft Palate (felläge mjuka gommen). Behandling: Operation, Muscles and Staphylectomy.

 

ERF/MAS: Epiglottis Retro Flexion (upprättstående struplock). Behandling: Operation, Muscles and Staphylectomy.

 

EE: Epiglottis Entrapment (entrapment). Behandling: Operation, avlägsnande av slemhinneveck runt epiglottis.

 

LH: Laryngeal Hemiplegia (stämbandsförlamning). Behandling: Två olika typer av operationer: VCE: Ventriculo Cord Ectomy (ficksektion), eller TB: Tie Back (protes).

 

ADAF: Axial Deviation of the Aryepiglottic Fold. Behandling: I första fall mediciniering, om symptom ändå kvarstår, operation med laser på stående häst, alternativt traditionell kirurgi.

 

 

Copyright Ekfalk 2013